Abdullah Yavuz Nivîsî ””Heskîfê””

Abdullah Yavuz Nivîsî ””Heskîfê””

Ma ne tu bûyî dergûşa mirovahiyê
Navenda şaristaniyê
Ma te neqiş kir li rûyê erdnigariyê
Rûmet û serfirazî tu ji pêxemberan mezintir î

Li her bircekê te rostemek
Li ber her deriyekî te Enkîdûyek
Binêr heskifê li bêbextiyê
Hovên te kedî kir îro bûne brutusên demê

Gurên dojehê dev vekirine yê bên
Ew ên bêsinc û bêrûmet heskîfê
Ne çandê dizanin ne ji dîrok
Ji bo te bikin bendav û tên

Di destên wan de xençerên bijehrî
Li benda keys û fersendekp ne bi xedarî
Ji bo ahura mazda dakeve tu bendarî
Xem neke dê rojek werin zarokên rojê bi felatkarî