Ax Welato | Helbest | Qedrîcan

Ax Welato | Helbest | Qedrîcan

Ax welato ax welato 
Roja me zû lêhato 
Bav û birên me çawanin 
Çima xeber jê nehato  

Îşev min dît xewnek bi tirs 
Tu keremke ji min bipirs 
Ez carekê despêbikim 
Da tu bibîn çi qas bihêrs    

Bayekê reş hate ji jor 
Li ser min kire borebor 
Bigirîn da kaxezek sor 
Di nav hebûn du tayên por  

Ez çûme cem pîrek zeman 
Min got falkê vekî eman 
Min daye der ev ruh û can 
Derdê min re bibî derman  

Pirê bû min rabû ser xwe 
Piyana avê daber xwe 
Li avê xwend, li min nêrî 
Dîsa serê xwe daber xwe 

Kaxez bixwîna biran bû 
Her du ta porên xwihan bû 
Mana wan kur û giran bû 
Ji fala pîrê nihan bû  

Birayên me têne kuştin 
Bixwînên xwe têne şûştin 
Xwihan porê şandin  
Yanî çima hûn rûniştin  

Îro laşê min pir dêşe 
Qenç dizanim ji çi dêşe 
Lê çi bikim derman nîne 
Talî tune bextê reş e  

Derman go ez kifş dikim 
Bihêvîna xwe geş dikim 
Ji dilbirînên wek xwe re  
Pelên hewarê reş dikim 

Qedrî bibêj û binale 
Şînê girêde, bikale 
Namûs nema rûmet nema 
Ev çi derd û ev çi hale