Çavkaniya Resîn û rola wê di zimên de

Çavkaniya Resîn û rola wê di zimên de

 

Çavkaniya Resîn û rola wê di zimên de

Di Kurdî-Paleyî (Pehlewî) de çavkaniya Resîn anku (Gehiştin) bi awayekî berfireh hatiye bikar anîn û gelek peyvan jî jê saz bûne, ta niha di Farisî û Belûcî de pirr kara ye, lê mixabin di zimanê Kurdî de kêmtir kara ye, di rehê çavkaniya Resînê de gelek peyvên pêwîst, baş û nawaze hatine sazkirin.                                                                                    

Hinek mînakan ji bo berçav ronî:

-dem+res = Demres

-Firyad+res = Firyadres

-new+res = Newres

-pê+res = Pêres

-beh+res = Behres

-peyxam+res = Peyxamres

-vîr+res = Vîres

-Fer+res = Feres

-ber+res = Beres

-gul+res = Gulres

-av+res = Avres

-ar+res = Ares

-a+res = Ares

-awir+res = Awres

-baz+res = Bazres

-gam, gav+res = Gam,gavres

-he+res = Heres

-res+yan = Resyan

-res+ak = Resak

-res+dar = Resdar

-res+van = Resvan

-res+geh = Resgeh

-rez+res = Rezres

-bar+res = Bares

-şûn+res = Şûnres

Û….

di gonaxên têr û tejî kirina zimên de û herwiha ji bo paksazî û çaksazî ya zimanê Kurdî çavkaniya Resîn û rehê Res’ê dikane doleka berz û bala bilîze.

Ez hêvîxwaz im û bi pêsîwtiyê dizanim ku vê çavkaniyê bê reçavkirin û neye feramoşkirin.

//Qandîl Şeyxbizînî