Dîwarên şevê | helbest | Jaffer Joqy

Dîwarên şevê | helbest | Jaffer Joqy

Melûliya agirê mûmekê
Li ser pişta dîwar
Kevalên reş
Yên pêkeke Wêskiyê
Pênûseke westiyayî
Serê min ê taya nedîtina te girtî
Ku bê haya min bi aliyan de diçe
Destê min ê ku rengê şêwazên cuhtbûnê nîşan dide bi kexezê re

Hêdî hêdî
Şepêlên dengên giriyê min
Bi laşê bêdengiyê de diçin
Ji rajana birînê xwe di wêneya hembêza te de digevizînim
Dest tavêjim tayên pora te
Yên bi ser milên sînoran de belav bûyîn

Serpêhatiya dawî ramûsanê
Ji zuhaya rûkên te re dibêjim
Di berdewamiya cuhtbûna
Tarîtî û pêlên ruhniyê de
Ez û hinek ji te
Dibin korpele di zikê dîwar de
Piştî neh sedsalên bi dema serxweşiyê
Kal tên dunyayê
Wek dawiya hêviyekê…