Em Kurd hîna Kurdê berê ne

Em Kurd hîna Kurdê berê ne

Em ê kengî xwe nasbikin û nebin heyrana dijminê xwe ez jî nizanim. Teyri- kek heye em jê re dibejin kund, ew teyrika pirraniya jiyana xwe bi xwarina çûk ê beytik berdewam dike. Nêçîra wiya ya herî hesan girtina çûke beytik e.Waxta êrîşî nava ref ê wan çûkan dike, dibe çire wira wan çûkan û hemu li derdora wî kund î kom dibin. Çiqasî kund wan di kujê û dixwê, lê dîse li derdora wiya digihine hev. Hin kurdên me jî wisa ne, waxta em li wan kurdan di nerin û di fikirin çiqasî dagir- kerên me, me kurdan di kujin û di qatlîaman re derbas dikin, em dêhnê xwe didine de hin kurdên me, dîse li derdora dijminê kurdan kom dibin, dibine hayran û evîn- dar ê qesasên gel ê xwe. Dive ku ew çûkên beytik ji hewleriha xwe û jibonî ku canê xwe xelas bike reflêksên wan dike ku li derdora kund bi cive, lê bi kund re nabê hevalbend, êrîşî hemnîjad, hemcinsê xwe nekê û wan na kuje. Ew kurdên ku ji bonî berjewendiyê xwe peve li cem dijminê gel ê xwe cîh distenin û xwişk û birayê xwe dikujin, didine kuştin, di nava îxanetê de dijîn û jiyane. Tu carî gel ê kurd wan efu nakê û wan jibîr nakê. Waxta em li secera me kurdan di ber çavan re derbas dikin û lê di fikirin, bê berya bi sed, du sed salî kurd di çi rewşê debûn, di roja me yî îro de ji, di wê rewşê dene. Dive ku şert û merc hatibin guhertin, lê kurd hîn kurd ê berê ne û ne hatine guhertin. Di wan waxtan de jî hin kurdan li hemberî zilme û zordariyê serî di rakirin û li ber xwe didan û hin kurdan dîse li cem kujerê gelê xwe cîh distandin. Di roj a me yî îro de jî rewş nehatiye guhertin, hin kurd li ber xwe didin û hin kurd jî didine kêleka qatil û dagirkerê kurdan. Ji ber van sede- man min di ser nivîsa xwe de gotiye em kurd hîn kurdê berê ne û em hîn nehatine guhertin. Gelo gel ê kurd wê kengî bêne guhertin û yekbûna xwe ava bikin, ewya jî ne diyare.

Gotinek heye dibejin, gundê ku xuyandike ne hewceyî pêşber e.”Görinan köye kılavuz istemez” Ev pêşgotina dibejin ya tirka ye, lê ez ne bahwerim ku ev gotina ya wan be, çimkî çanda wan tuneye, hamu tiştên wan yê dizi yê ne, kesên koçber çanda wan çênabe. Lê bûyera me ne ev pêşgotine, armanca min ew ê ku ez hin bû- yêrên qawumîne bênim ziman, ji lewma min ev gotina nivîsî. Di jiyana însanan de peve xeletî, şaşî heye û çêdibe, evya asayi ye, lê îxanet tiştekî dine, kî dibe bilabê waxta têkevê nava îxanetê de, ew kesên ku ji xwe re dibejê ez rewşenbîrîm û welat parêzim divê li heberî wan kesên di nava îxanetê de ne têkevê nava hewldanan û li pêşberî îxanetê bisekine, heger nikaribe îxanetê berteref jî bikê, ji gel xwe û civaka xwe re rastiya bibejê û bênê zimên, kesên rewşenbîr û welat parêz nikarê heqîqe- tan veşêrê û bibe alîgirê îxanetê. Rastî û heqîqet li kê diqelibe bila bi qelibe.Waxta ku vêya nekin, evya te wê wateyê ku ew rewşenbîr û welatparêz pervira xwe bi cîh nayênin û ewya jî dibine şirîke wan kesên di nava îxanetê de ne. Serok û rêberê gel ê bindest dive gel ê xwe hamuyan himbez bike û bi çavekî hevpar li gel ê xwe bi nerê, serok û rêberên ku berjewendiyê xwe û malbata xwe deynin pêşiya berjewen diyê gel ê xwe, ewya jî di nava îxanetê de ne û tu carî nikarin bibin serok û rêberê gel ê xwe. Em ne çûkê beytikin ku em bi reflêksên xwe heraket bikin, aqilê me heye û em xwedî fikr û ramanin, bûyerên ku li ber çavên me di qevumin, em nika- rin têxin bin cilikê û bişt guh bikin. Serok, Rêber û rêxistinên her çar parçên Kur- dîstanê dikarin hevudin rexne bikin, li hevudin runin pisgirekên xwe yên netewî û eborî bi şêwazeke aşitiyane çareser bikin û bi dewletên derdora xwe re têkiliyan deynin, evya asaye, lê waxta tu bide kêleka ordî, leşker û çeteyên dagirkerên kurdan û bi wan re bibe yek, êrîşî gel ê xwe bike û wan bikuje, evya ji asayîbûne derdikevê, dikevê rista îxanetê de. Pêdewî pê tune ye ku em navê wan kesên di nava îxanetê de ne bi lêv bikin, ji xwe gel ê kurd bi hemu tiştan dizanê, pêşgotine- ke me kurdan heye dibejin “heçî zanê ji xwe zanê, yên ku nizanê baqê niska ye”. Ev nezî du sal a ye erîşeke hovane li ser gel ê rojava berdewam dike, Dewletên dagirker û hevalbêndên wan bi hemu derfet û îmkanên xwe piştgiriyê didine wan hovan, tenê xwestekên wan ewe ku kurd ê rojava nebin xwedî stetûyekê û bi hêz nebin. Em wan dagirker û dijminên kurdan fam dikin, lê em wan kurdên me fam nakin ku li cem dijmin û dagirkerên kurdan cih distênin û dibine alîgirê wan hovan. Evya tu ji kîjan alî û milî ve lê binerê, zêdeyî îxanetê pêve tiştekîdin xuyan nakê, kî dibe bila be, hizdike rêber bê, serok be, revebir be û kesên ji rêzê be, tu cudahiya wan tuneye, dixeyidin, aciz dibin û ser ê xwe li keviran dixin ne xeme, kesên tekevê nava îxanetê de, em ê bi şêwazeke heşkere bibejin û di kuve zirav dibe bila di wura de bi qetê, em nikarin çavê xwe ji îxanetê re bigrin û heqîqetan veşêrin. Çimkî em ji wan kedkar û şervanên serê çiya, berxwedêrên zîndanan û şehîden Kurdîstanê fedî dikin.

2014