Helbest

Helbest

Yaxî li ser yasayên mijê

Yaxî ji mija ez û tu jê

Di nav min da yekî nojdar û cadobend

Mişte, ji xewnên xunava li nav nêrgizê

Di nav min da yekî magoşî û hetavî

Li spêdeyên sor, sê kirinoşa diçit ber rojê.

Tenha

Li ser kevalên xwe yên tozgirtî

Di pûnijim

Eger min agir ne dizî ba,

Nedibûm geda, çav li pêdana minîrivayê

Eger min agir ne dizî ba,  ba  şil ne dibû

Ta di zivistanên çiyayî da, givgivê bikit.

Eger min agir ne dizî ba, zos sil ne dibû

Ta rewanên pîs v rê bikit.

Hizirvan-Duhok