Helbest: Çîroka min û Dînê Bexdayê

Helbest: Çîroka min û Dînê Bexdayê

Dînê Bexdayê wek serserî

Bi şev bi roj tim digerî

Dilê pak bi aqlê batin

Leşkeran li dorê girtin

 

Jê pirsîn kuro tu kiye

Wî got; ma ji we re çiye

Gotin kunya xwe derbîne

Wî got nasnama min nîne

 

Leşkerên bê fehm û hedar

Yekser xeber dan fermandar

Fêm nekirin ku ew dîne

Fermandar jî got zû bîne

 

Erd zuha bû esman tarî

Dîno girtin wê êvarî

Bi kelepçan dest girêdan

Anîn li zîndanê berdan

 

Ez rabûm ber min silav da

Dîno har bû zendik bada

Gotin û şîret fêyde nekir

Ber bi min ve meyze nekir

 

Min got kekê ez xêrxwazim

Xweşiya canê te dixwazim

Wî got ez bawer nakim qet

Hebe li dinê xêrxwaz ebet

 

Min got kekê ez sicnîme

Herwek te ez jî girtîme

Ez ne leşker û serbazim

Lewra ber bi te dibezim

 

Dîno pepkek bir yek anî

Meger dîne min nezanî

Min ber guhert dayê tenişt

Dînê hat li gel min rûnişt

 

Min nezanî ev çi belaye

Malka min birye xelaye

Êdî nîne xilasî li sicnê

Derd û belayê vî dînê

 

Dîno bêhnek genî jê tê

Gunehê miriyan lê tê

Lê ne di xema dîno de ye

Wî dest kêşaye ji dinê ye

 

Çend roj li ser me de borî

Ma ez çi bêjim bira gorî

Dînê Bexdayê reng û renge

Jê çêdibe hemû denge

 

Geh fen dike geh siyaset

Peyvên devî tev hemaset

Dibê hebin çengelên we

Werin pirsin ji birayê xwe

 

Ez fam dikim ji hemû derdan

Heye ba min curên derman

Kes nabîne hûnerê min

Lewra dûr disekinin ji min

 

Min got kekê madem waye

Dermanê her reng te heye

Çima keçel demanê xwe

Naceribîne bi serê xwe

 

Wî got; bira min ji te fam kir

Qaziya te jî baş guhdar kir

Hezar rehmet dayka te be

Tu û aqlê te herdem hebe

 

Va ez dînim ma kîye aqil

Ma li vê diyarî mane baqil

An ew kuştin an avêtin

Mirasê wan tev firohtin

 

Veke li dîrok meyzeke

Hebe xeletiyê min heke

Ez ranebim ji vê derdê

Xilas nebim ji vê erdê

 

Ev ne çîroka îro ye

Hezar salin herdem heye

Desilatdariya zaliman

Li vir naxwaze aliman

 

Alim xelkê ronî dikin

Fîtne û fesadiyê çê dikin

Jiber vê textê zaliman

Dimîne bê ewle eman

 

Lê pirsgirik bes ev nîne

Mirov dişê dawî bîne

Ez ji tu kesê nakim lome

Qedera me ne bi destê me

 

Gelê min xewek kur de ye

Hiş û aqil pir dûr da ye

Zalimên me zîn û hefsar

Dane destê xerb û neyar

 

Xerb û neyar xwe têr dikin

Me ji xulamiyê re fêr dikin

Dixwin û vedixwin ji kîsê me

Qalik û hestî dixin ber me

 

Dibêjin hûn ne medenîne

Çand û ilim li gel we nîne

Em hatin we rizgar bikin

Vê barî ji pişta we rakin

 

Lê birayê min ev ne bese

Xweda nede qet ti kese

İro em hev û din dikûjin

Piştre xwîna hev dimijin

 

Kes nabêje ya ev çiye

Yê ez dikujim ka kiye

Kawil û talan bû mala me

Kes nabihîse hawara me

 

Em heskiriyê reqs û peran

Ev ne karê ti xweşmêran

Heya evbe kiryarê me

We êl bidin biryarê me

 

Lewma kekê ez jî dînim

Pêşerojê baş dibînim

İro dibêm tew tew li min

Cîhan tev de buye sicin

 

Ha li devre me ha li hundur

Carek xefk vedaye pindir

Ev xefike ku em tê de ne

Dewr û ber li me pêçane

 

De bêj bira çi lazime

Hewye, kunye û nasname

Her kes dizane em kîne

Xwediyê çi bîr û olî ne

 

Ji me re divê raman û çav

Da bibînin tev kur û bav

Sêhra xerbê serxwe rakin

Pêşerojên xwe rizgarkin

 

Min got dîno tu yemanî

Çep û rastê xwe dizanî

Xwezî dîn tev de wek te bin

Baqil vî warê tune bin

 

Ev zagona vê awazî

Dîno birin li gel qazî

Qazî fam ne kir ser û ber

Zû qewitand dîno kir der

 

Pişt çend rojan biryarek hat

Ev çi qanûne qebahat

Gotin dîno bîne kefîl

Da li vê derê nebî sefîl

 

Ehlê dîno wî pirs nakin

Li tu derê rave nakin

Dîno azad jî be li ber derî

Heman bûyer tête serî

 

Girtî rehm hate dilê wan

Rabûn jê re pere li hev dan

Kes fam nekir ji vê çîrokê

Meyze nekir li dîrokê.

 

İlon 2008 girtîgeh