Lêv bi xebere lê lêvên te ne zirna zere

Lêv bi xebere lê lêvên te ne zirna zere

Rexne ku dicihê xwe de bê kirin tiştekî b­aşe, lê waxta tû rexneyan ji bonî berjewe­ndiyên xwe bi kar bênê, wî wextî ew rexne­ dibe mahne û vediguherê tiştekî din. Mij­ara nivîsa me bi rêz Altan Tan û yên wekî­ wîya ne, birêz Tan bi rê ya rojname û te­levisyonan rêxistin, rêvebir û tekoşîna k­urdan bi şêwazên tûnd rexne dike. Tevahiy­a gelê kurd dizanê ku ev rexneyên birêz T­an ne dicihê xwe de ne, lê dîse jî em ê q­abûl bikin ku û mafê Altan Tan heye rexne­yan bike. Kesên ku rêxistin, bûyeran, an ­jî tekoşîne kê rexne bike, dive keda wiya­ diwan rêxistin, bûyer û tekoşîne de hebê­, lê waxta em li firêze û pratika Altan T­an meyze dikin, divan çil salên dawîde û ­di tekoşîna kurdan de em laqî tû keda bir­êz Tan nabin. Kurdên ku xwe nas kirine û ­dinava tekoşîne de pijiyane, ji heft salî­ heya heftê salî wusa zanîst û polîtîze b­ûne ku tûkes nema dikarê wan bi xapênê û ­li ser keda wan biçêrê. Kî dibe bilabe, k­esên ku diderheqê kurdan de dipeyivin anj­î rexneyên xwe tenin ziman, gel ê kurd yê­n tekoşer dizanê û hisdike bê dipişta mêj­iyên wan kesan de çi heye û nêta wan çiye­.

­Birêz Tan, erê em dizanin lêvên te bi xeb­ere, tû dikarê  ­di televisyonan de pêyv û hewokan bi hevu­din ve girêbide, bi axivê, wan peyv û got­inan jibonî berjewendiyên xwe, ji xwe re ­bi kar bênê, lê wekî me diser nivîsa xwe ­de jî aniye ziman lêvên te ne lêvên zirna­ zer e, çimku tû ne bi xebata xwe hatiye ­wura, gel ê kurd bi xwîna xwe, bi hezaran­ şehîd dana, tû kokalîka xwe kirin û şand­ine wura. Serkêşî û rêberiya kurdan pirr zor û zahmete, ne kar ê peyveke û dû hevo­ka ye. Birêz Tan, tinazê xwe bi aqilê kur­dan neke, kurd ne pêlîstokê te ne, jixwe ­te rê ya xwe hilbijartiye, ev nêzî şeş me­ha ye tû ji televisyonekê diqevizê televi­syonake din, bi şêwazên nepenî gazî dagir­keran dike û tû dibejê vaye ez ne alîgirê­ şidetê me, ji xwe bi van gotinan tû aliy­ê xwe heşkere dike û ji dagirkeran re dib­ejê kurd alîgirê şidetêne. Tû jî baş diza­nê evya ne raste, kurd tûcarî nebûne alîg­irê şidetê, kurd tene mafê xwe û jiyaneke­ bi rûmet dixwazin. Birêz Tan, em laqî pi­rr kesên wekî te hatine, jibonî berjewend­iyên xwe dinava rêxistin û tekoşîna kurda­n de cîh girtine, lê waxta ku dûvike miqi­lkê disincirê, dawa xwe li derdora xwe pê­çane û reviyane xwe avêtine himbêza dagir­keran.

­Bangewaziya me ji Altan Tan û yên ku wekî­ Altan Tan difikirin re evya ye, bila ne ­xwe bixapênin û ne gel ê kurd bi xapênin,­ çimku ev tekoşîna gel ê kurd ne bi we û ­yên wekî we difikirin gihiştiye vê merhel­ê ye, hûn hebin jî û nebin jî, heya ku ci­wanên kurdan hebin wê gel ê kurd jibonî m­afên xwe û jiyaneke bi rûmet têbikoşin û ­tekoşîna berdewam bikin.