Orkestraya Elmanya berhemen Keyhan Kehor pêşkeş dike

Orkestraya Elmanya berhemen Keyhan Kehor pêşkeş dike

Orkêstray semfonîkî Drêsdênî Almanya, le zincîre konsêrtî “Semfonyay Felestîn” berhemekanî Keyhan Kellhurrî pêşkeş kird. Orkêstray Semfonîkî Drêsdênî Almanya be rêberayetîy muzîkzanî Almanî Andirya Molîno, le zincîre konsêrtî “Semfonyay Felestîn”da berhemekanî muzîkzanî nawdarî kurd Keyhan Kelhurrî, le şare Corawcorekanî Felestîn, pêşkeş kird.    Lem zincîre konsêrteda Elbûmî “Şarî Xamoş” ke em Kellhurrî pêştir be xellkî şarî Hellebcey pêşkeş kirdbû û herweha muzîkî fîlmî sînemayî “sînema ceneyn” le berhemekanî Keyhan Kellhurr le layen orkêstray semfonîkî drêsdênî Almanya pêşkeş kran. Le zincîre konsêrtî “semfonyay felestîn” Keyhan Kellhurr beşdarî nekrid û tenya berhemekanî em muzîkjene kurde pêşkeş kran û Se’di Hesen be Amêrî Vyollon, Kemîl Şecrawî be Amêrî Ûd û Mêhrî Esedulllla Awa be amêrî Kemançe takjenyan kird. Elbûmî “şarî xamoş” yekêke le elbûme nawdarekanî muzîk le astî dinyada, govarî “sanînglayiniz” ke nawdartirîn govarî muzîke le raprisîyekda em elbûmey wek serkewtûtrîn elbûmî muzîkî dinya le sallî 2008 nasand. Keyhan kellhurr, le dwayîn bernamey hunerî xoyda be hawrrêyetî legell grûpî muzîkî nawdarî “brroklîn rayder” rojî 1 huzeyran/ yonyo 2013 le Hollî Barbîken Senterî şarî Lenden konsêrtî saz kird û çendîn parçe muzîkî le elbûmî “şarî xamoş” pêşkeş kird.

Mensûr Cîhanî/PNA