PHP Fonkîsyona Berguherîna Rûpela

PHP Fonkîsyona Berguherîna Rûpela

Hûn dikarin bi van qodên php yên jêrîn berguherîna girêdana rûpela bikin;\r\n

<?php
//**************************************************
// PHP URL redirection function
// Xêro Mîrza
// http://xeromirza.com
//
//Sample use: berguherine('http://xeromirza.com',0);
//
//**************************************************
function berguherine($url,$dem=null){
	if ($url) {
		if (!$dem) {
			$dem=0;
		}
if (!headers_sent()){ 
header('Location: '.$url);
exit;
}else{ 
echo '<script type=\"text/javascript\">'; 
echo 'window.location.href=\"'.$url.'\";'; 
echo '</script>';
echo '<noscript>'; 
echo '<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"'.$dem.';url='.$url.'\" />'; 
echo '</noscript>'; 
exit; 
} 
	}
}
?>

Mînak bikaranîna fonkîsyonê:

<?php berguherine('http://xeromirza.com', 0);?>