Rêsaya hempeyv+an

Rêsaya hempeyv+an

Yek ji rêsaya zimanê Kurdî ku ta niha min ne dîtiye bê şîkirin, helbet ev jî kêmahiyek e û pêwîst e li ser hemû astan şîkarî û lêkolînên rijd bê kirin, ev jî rêsaya '' hempeyv û amraza (an)e''.
bo zêddtir aşinahî û berçav ronî hinek mînakan:

*Seranser
*Sedansed
*Rewanrew
*Beranber
*Cûrancûr
*carancar
*Devandev
*Renganreng 
*Destandest
*Gahangah
*Ceranger
*Hezaranhezar
*Piştanpişt
û...
wekî me got tu şîkirin û lêkolînan li ser vê yekê nehatiye kirin, loma ger em binêrin, dibînin ku gelek peyv û mebest jî şaşgo bûye yan şaş kirine, mînak:
beranber niha di gelek cihan de bi beramber go dikin, em dizanin M di hîç rêsayekî zimanê Kurdî de tu neye, yan peyva Renganreng bi rangareng go dikin, yan carancar bi carcar yan carna go dikin, di vir de erka ser milê zimannasan û pênûsmendan e ku pêbenda wan rêsayên zimanî bin di peyvîn û nivîsandinê de.